Trådspinnarfly
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)

Trådspinnarfly Rivula sericealis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Rivula.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rivula sericealis (Scopoli, 1763), hane, hona. Trådspinnarfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på gräs, förpuppning i ett sammanspunnet blad.

Mediafiler på webben
Läs mer