Gullriskapuschongfly
Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813)

Gullriskapuschongfly Cucullia gnaphalii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813). Gullriskapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 36-39 mm. Larven lever på gullris, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer