Guldtrollslända
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

Guldtrollslända, hane - Cordulia aenea T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cordulia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Arter inom släktet Somatochlora, men dessa har gula markeringar i pannan och två tvärribbor innanför bakvingens vingtriangel som kan vara delad.

Beskrivning

Bakkropp 33-39 mm, bakvinge 31-35 mm. Arten är grönt metallglänsande, även pannan är helt grön.

Utbredning

Guldtrollsländan är en vanlig art som påträffas i de flesta sötvattensmiljöer. Finns i hela landet utom i fjälltrakterna. Flygtid. Från slutet av maj till juli, ibland till början av augusti.

Mediafiler på webben
Läs mer