Gulaktig gråvecklare
Cnephasia longana (Haworth, 1811)

Gulaktig gråvecklare Cnephasia longana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cnephasia longana (Haworth, 1811). Gulaktig gråvecklare förekommer sällsynt i Sk, Bl, Ha och Sm. Vingbredd 15-22 mm. Larven lever i juni i sammanspunna blomkorgar på diverse korgblommiga växter, förpuppning i näringsväxten eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer