Svartryggsdvärgmal
Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953

Svartryggsdvärgmal Ectoedemia longicaudella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953. Svartryggsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 0-10 mm. Huvudhår och krage svartbruna samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Mellankropp mörkbrun. Framvingarna matt gråsvarta, grovfjälliga. Vid vingens bakhörn finns en otydlig, vit fläck. Bakvingar grå hos hanen med en vit hårpensel vid basen.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Livscykeln är inte beskriven

Utbredning

Förekommer från Halland till Bohuslän. I övriga norden finns den i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer