Prickig stenfrömal
Ethmia dodecea (Haworth, 1828)

Prickig stenfrömal Ethmia dodecea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Ethmia dodecea (Haworth, 1828). Prickig stenfrömal förekommer sällsynt i Bl och Vs. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever på bladens undersida av stenfrö, förpuppning i en vit kokong. Synonym Tinea decemguttella Hübner, 1810 nom. praeocc.

Mediafiler på webben
Läs mer