Kungsmyntefodersäckmal
Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)

Kungsmyntefodersäckmal Thiotricha subocellea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Thiotricha.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Thiotricha subocellea (Stephens, 1834). Kungsmyntefodersäckmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 10-11 mm. Larven lever i en säck som tillverkas av frukten på kungsmynta som den först uräter och när larven är fullvuxen består säcken av 4-5 in i varandra skjutna blomfoder.

Mediafiler på webben
Läs mer