Blåbärsljusmott
Udea hamalis (Thunberg, 1788)

Blåbärsljusmott Udea hamalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Udea hamalis (Thunberg, 1788). Blåbärsljusmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever i april maj på blåbär, pyrola, sippor och harsyra.

Mediafiler på webben
Läs mer