Gråfibblefjädermott
Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)

Gråfibblefjädermott Oxyptilus pilosellae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841). Gråfibblefjädermott förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 15-21 mm. Larven lever från september till maj först i ett löst spinn på roten senare i blomkorgen av gråfibbla, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer