Prickbomal
Monopis imella (Hübner, 1813)

Prickbomal Monopis imella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monopis imella (Hübner, 1813). Prickbomal

Beskrivning

Vingbredd 9-16 mm. Huvud beige eller rostgult. Framvingarna enfärgat mörkbruna med en liten avlång hyalinfläck. Bakvingar ljusgrå.

Biologi

Habitat

Ses vanligen i hagmarker.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men dras även till ljus om natten.

Livscykel

Flyger från juni till augusti. Larven har kläckts från rötter av rosmarin men är inte beskriven, animalisk föda har också angetts som näring åt larven.

Utbredning

Är påträffad huvudsakligen längs kusten från Skåne till Uppland men även i Värmland. I övriga Norden finns den i Danmark, saknas i Norge men påträffad i södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer