Malörtsmåstävmal
Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)

Malörtsmåstävmal Scrobipalpa proclivella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886). Malörtsmåstävmal togs första gången i Sverige av Ingvar Svensson på Go den 9 juli 2007. Vingbredd 9-10 mm. Larven lever i bladrullar på malört.

Mediafiler på webben
Läs mer