Högnordiskt jordfly
Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)

Högnordiskt jordfly Xestia alpicola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839). Högnordiskt jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på bl. a. dvärgbjörk, kråkris och mjölon.

Mediafiler på webben
Läs mer