Askbrunmal
Zelleria hepariella Stainton, 1849

Askbrunmal Zelleria hepariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Zelleria hepariella Stainton, 1849. Askbrunmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvudhår ockragula. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar tegelbruna, ibland finns ett mindre antal mörka fläckar i spetsen. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i torra miljöer där det växer ask.

Associationer

Näringsväxt: Fraxinus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september samt efter övervintring i maj. Larven lever i en kraftig silkesväv, ofta flera tillsammans, förpuppning i en vit kokong på ett blad.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt längs kusten från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer