Rödaktig blekmaskspinnare
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)

Rödaktig blekmaskspinnare Tethea ocularis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tethea ocularis (Hufnagel, 1766). Rödaktig blekmaskspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på asp och poppel, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mediafiler på webben
Läs mer