Lansettvinge
Simyra albovenosa (Goeze, 1781)

Lansettvinge Simyra albovenosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Simyra.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Simyra albovenosa (Goeze, 1781), hona, larv. Lansettvinge förekommer tämligen allmänt längs kobbar och skär från Sk till Nb. Vingbredd 28-40 mm. Larven lever på diverse strandgräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer