Ängsgråvecklare
Eana osseana (Scopoli, 1763)

Ängsgråvecklare Eana osseana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eana osseana (Scopoli, 1763). Ängsgråvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-23 mm. Larven lever i maj juni i ett vävrör under gräs, örter och mossa, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer