Vitgrön lundmätare
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Vitgön lundmätare Jodis lactearia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758), hane, larv. Vitgön lundmätare förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 22-24 mm. Larven lever på björk, ek, al och hassel, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer