Trolldruvelobmätare
Acasis appensata (Eversmann, 1842)

Trolldruvelobmätare Acasis appensata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Acasis appensata (Eversmann, 1842), hona. Trolldruvelobmätare förekommer sällsynt från Up till To. Vingbredd 21-23 mm. Larven lever på trolldruva och strandveronika, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer