Syskefjädermott
Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)

Syskefjädermott Amblyptilia acanthadactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813). Syskefjädermott förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever i juni augusti på en mängd olika växter på blad och blommor, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer