Gulpucklig trågspinnare 
Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gulpuckligt trågspinnarfly Meganola strigula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775). Gulpuckligt trågspinnarfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på ek, bok och lind, förpuppning i en med bark inmängd kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer