Kilstreckad ljungsäckmal
Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839

Kilstreckad ljungsäckmal Coleophora pyrrhulipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839, hane och larvsäck. Kilstreckad ljungsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en skidsäck på ljung.

Mediafiler på webben
Läs mer