Stor ringmätare
Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Stor ringmätare Gnophos obfuscata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Gnophos.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona. Stor ringmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 36-44 mm. Larven lever på maskros och vicker, förpuppning i marken. Synonym Phalaena myrtillata Thunberg, 1788

Mediafiler på webben
Läs mer