Kalkkronmal
Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855

Kalkögonlappmal Bucculatrix artemisiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855. Kalkögonlappmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår rostbruna, ögonlock gråaktiga. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med mörkbruna längsstreck och en snedställd skuggfläck på framkanten samt en fläck på bakkanten. Bakvingar brungrå. Svår att skilja från den liknande Bucculatrix ratisbonensis men huvudhåren är ljusare hos sistnämnda.

Biologi

Habitat

Finns på alvarmarker.

Associationer

Näringsväxt: Artemisia campestris.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti i två generationer. Larven är grön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt på Öland och Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer