Gullvivedystermal
Monochroa servella (Zeller, 1839)

Gullvivedystermal Monochroa servella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa servella (Zeller, 1839). Gullvivedystermal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever minerande i blad av gullviva senare under omböjd bladkant där den även förpuppas. Synonym Gelechia farinosae Stainton, 1867

Mediafiler på webben
Läs mer