Aghakmal
Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1858

Aghakmal Glyphipterix schoenicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1858. Aghakmal förekommer sällsynt på Öl och Go. Vingbredd 6-9 mm. Larven lever inuti axet på ag, förpuppning i en tunn vit kokong i axet.

Mediafiler på webben
Läs mer