Plommonmätare
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Plommonmätare Angerona prunaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Angerona.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Plommonmätare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 40-52 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer