Kapuschongfältmätare
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)

Kapuschongfältmätare Catarhoe cuculata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767), hona, larv. Kapuschongfältmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 23-27 mm. Larven lever på stormåra och gulmåra, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer