Barrskogslavmätare
Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)

Barrskogslavmätare Deileptenia ribeata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Deileptenia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Deileptenia ribeata (Clerck, 1759), hane, hona, larv. Barrskogslavmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 34-39 mm. Larven lever på gran, björk, ek och sälg, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer