Vitfläckig ekrullvecklare
Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Vitfläckig ekrullvecklare Eudemis profundana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775). Vitfläckig ekrullvecklare förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 14-20 mm. Larven lever i juni i en bladrulle på ek, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer