Kungsdvärgmal
Stigmella regiella (Herrich-Schäffer, 1855)

Kungsdvärgmal Stigmella regiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella regiella (Herrich-Schäffer, 1855). Kungsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-5 mm. Huvudhår rostgula, krage gråbrun samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, knappt halva framvingelängden. Framvingarna glänsande gyllenbruna med ett brett silver- eller guldglänsande tvärband, bakvingar grå, hos hanen med svarta doftfjäll i bakkanten.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmarker där det växer hagtorn.

Associationer

Näringsväxt: Crataegus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är gul och gör en slingrande gångmina med rödaktiga exkrementerna i mittlinje. Kokongen är brunröd.

Utbredning

Förekommer sällsynt vid kusten från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, men saknas i Norge och Finland. Mina av Kungsdvärgmal Stigmella regiella i hagtornblad.

Mediafiler på webben
Läs mer