Bergsenapsmott
Evergestis aenealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Bergsenapsmott Evergestis aenealis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Evergestis aenealis (Denis & Schiffermüller, 1775). Bergsenapsmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever på korsblomstriga växter.

Mediafiler på webben
Läs mer