Blåklintplattmal
Agonopterix laterella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Blåklintplattmal Agonopterix laterella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Agonopterix laterella (Denis & Schiffermüller, 1775). Blåklintplattmal förekommer sällsynt från Sk till Ög. Vingbredd 20-25 mm. Larven lever på hopspunna blad av blåklint.

Mediafiler på webben
Läs mer