Trysäckmal
Coleophora ahenella Heinemann, 1876

Trysäckmal Coleophora ahenella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora ahenella Heinemann, 1876. Trysäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en lappsäck på try, brakved m. fl.

Mediafiler på webben
Läs mer