Rosthuvad ekdvärgmal
Stigmella roborella (Johansson, 1971)

Rosthuvad ekdvärgmal Stigmella roborella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella roborella (Johansson, 1971). Rosthuvad ekdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår rostgula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna glänsande, mörkt bronsbruna med svagt purpurlyster i spetsen. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på hagmarker och kuperad terräng där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation juli-augusti. Larven är gul och gör en lång gångmina med exkrementer i mittlinje. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Rosthuvad ekdvärgmal Stigmella roborella i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer