Mindre skvattramsäckmal
Coleophora ledi Stainton, 1860

Mindre skvattramsäckmal Coleophora ledi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora ledi Stainton, 1860. Mindre skvattramsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Dr till To. Vingbredd 9-10 mm. Larven lever i en lappsäck på skvattram.

Mediafiler på webben
Läs mer