Vittofsjordfly
Peridroma saucia (Hübner, 1808)

Vittofsjordfly Peridroma saucia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Peridroma.)
Peridroma saucia (Denis & Schiffermüller, 1775). Vittofsjordfly är en migrerande art som har tagits från Sk till Gä. Vingbredd 45-50 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer