Solvändebladmal
Teleiodes sequax (Haworth, 1828)

Solvändebladmal Teleiodes sequax T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Teleiodes sequax (Haworth, 1828). Solvändebladmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 12-13 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad och skott av solvända.

Mediafiler på webben
Läs mer