Grenrullvecklare
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)

Grenrullvecklare Epinotia ramella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758). Grenrullvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i april maj i hängena på björk, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer