Halmgult gräsfly
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)

Halmgult gräsfly Mythimna pallens T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758). Halmgult gräsfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer