Vitkantad almsäckmal
Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)

Vitkantad almsäckmal Coleophora badiipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843). Vitkantad almsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 9-11 mm. Larven lever i en skidsäck på alm.

Mediafiler på webben
Läs mer