Brunbandad malmätare
Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)

Brunbandad malmätare Eupithecia sinuosaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848). Brunbandad malmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever på målla, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer