Spybollsmal
Trichophaga scandinaviella Zagulajev, 1960

Spybollsmal Trichophaga scandinaviella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Trichophaga scandinaviella Zagulajev, 1960. Spybollsmal.

Beskrivning

Vingbredd 15-22 mm. Huvudhår vita. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna brunsvarta från basen till nästan halva vinglängden, utanför är de vita med gråsvart teckning och mörka spetsar. Bakvingar grå. Är svår att skilja från Trichophaga tapetzella men genitalier är olika.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer med berguv.

Associationer

Larvföda: Uvspybollar.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven är kläckt från uvspybollar.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits på Jylland i Danmark, sällsynt i södra Norge och sällsynt i södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer