Stor stenfrömal
Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)

Stor stenfrömal Ethmia pusiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758). Stor stenfrömal förekommer tämligen sällsynt från Bl till Gä. Vingbredd 25-34 mm. Larven lever oftast sällsakapligt i ett tunt spinn på blad och blommor av stenfrö, förpuppning i en vit kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer