Videvårvecklare
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)

Videvårvecklare Acleris hastiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758). Videvårvecklare förekommer allmänt från Sk till Ly, arten är mycket variabel och har beskrivits under en mängd abberrationer och underartsnamn. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever i juli augusti där den spinner samman bladen av främst småbladig sälg längs en kvist till ett rörformat hölje, asp anges också som näringsväxt, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer