Brungrått lundfly
Polia bombycina (Hufnagel, 1766)

Brungrått lundfly Polia bombycina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Polia bombycina (Hufnagel, 1766). Brungrått lundfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 47-56 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer