Jordgubbsvecklare
Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)

Jordgubbsvecklare Acleris comariana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846). Jordgubbsvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 14-16 mm. Larven lever i maj och september i sammanspunna blad av kråkklöver, smultron och jordgubbar, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer