Litet lundfly
Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)

Litet lundfly Hecatera bicolorata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766). Litet lundfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 29-32 mm. Larven lever på diverse korgblomstriga växter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua serena Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer