Gulgrått jordfly
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)

Gulgrått jordfly Rhyacia simulans T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Rhyacia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766). Gulgrått jordfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 40-45 mm. Larven lever på diverse gräs och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer