Flikfly
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Flikfly Scoliopteryx libatrix T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Scoliopteryx.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758). Flikfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 39-45 mm. Larven lever på sälg, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer