Rönngråmal
Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855

Rönngråmal Swammerdamia compunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855. Rönngråmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-15 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbruna med svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, svart, avbrutet streck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i trädgårdar, hagar och öppna marker.

Associationer

Näringsväxter: Sorbus, cotoneaster, Crataegus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i ett glest spinn, ofta flera larver i samma spinn, förpuppning i en vit kokong på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer